Släpvagn efter bil

Utökad B-behörighet tillåter 750 kg högre totalvikt. Utökad B-behörighet är en variant av den vanliga B-behörigheten, med den skillnaden att du har rätt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4250 kg.

För att få den utökade behörigheten krävs inget körkortstillstånd och inget teoriprov. Däremot måste du avlägga ett körprov hos Trafikverket, där du ska visa att du kan framföra fordonskombinationen på ett trafik- och regelmässigt riktigt sätt, du ska visa att du kan köra sparsamt och du ska kunna vända, exempelvis genom att backa runt ett hörn, och du ska kunna parkera bil och släp.

Du kommer också få genomföra en utökad säkerhetskontroll på bil och släp, du ska kunna tyda ett registreringsbevis, förklara hur bromsarna fungerar och beskriva olika lastsäkringar. 


 http://www.korkortsportalen.se/Nya-korkortsregler-i-januari-2013/

 Behörighet BE

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Du måste ha ett godkänt körkortstillstånd för behörigheten, göra ett kunskapsprov och därefter boka ett körprov. Körprov innebär att du ska genomföra en godkänd backning på manövergård, göra en utökad säkerhetskontroll (med funktionsbeskrivning) och köra i trafik.